Waarom zie ik verschillende vermogens voor dezelfde radiator?

Vaak zie je bij radiatoren verschillende vermogens voor dezelfde radiator staan. Hoe kan dit, horen wij vaak. Het is toch dezelfde radiator?  Om dit goed te kunnen begrijpen moet je eerst snappen op welke manier het vermogen van een radiator wordt berekend. En welke factoren daarin belangrijk zijn.

Grootte en (warmte)afgifte-snelheid van de radiator

Het vermogen van een radiator is feitelijk de hoeveelheid warmte die deze kan afgeven in een bepaalde tijd aan de ruimte waarin deze staat. Dit wordt in eerste instantie bepaald door de afmetingen van de radiatoren. Feitelijk, de inhoud in liters water. In de basis geldt, hoe groter de radiator, hoe meer vermogen deze heeft. Het betreft hie dan vooral het watervoerende oppervlakte. Zo heeft bijvoorbeeld een ledenradiator bij dezelfde buitendimensies over het algemeen meer watervoerend oppervlakte dan een “gewone” paneelradiator, en dus meer vermogen.

4700 Watt - RAL9016

Voorbeeld paneelradiator: de Vasco Vintage

Daarnaast speelt de snelheid waarmee de warmte (energie) die in de radiator zit (de water opgeslagen in het water dus) door de radiator afgegeven kan worden aan de omgeving een belangrijke rol. Zo leveren een aluminium radiator of een (hybride) convector radiator over het algemeen sneller warmte af dan een “gewone” (stalen) paneelradiator.

Voorbeeld hybride convector radiator: de Jaga Strada Hybrid

Dus hoe sneller de warmte kan worden afgegeven aan de ruimte, hoe hoger het vermogen. Hoe zit dat?

Aanvoer en retour temperaturen

Het opgewarmde water in de CV ketel / warmtepomp stroomt via de aanvoerleiding de radiator in met een bepaalde temperatuur (de instelling van de ketel/.warmtepomp). Terwijl het water door de radiator stroomt koel het af om vervolgens via de retourleiding de radiator te verlaten. Dit “afkoelen” is dus feitelijk de transitie van warmte-energie naar de ruimte. De mate waarin het water is afgekoeld gedurende zijn “reis” door de radiator is gelijk aan het afgegeven (warmte)vermogen. Deze rekensom gebruiken fabrikanten om het vermogen van hun radiator aan te geven bij verschillende instellingen van de keteltemperatuur.

90/70/20 of Delta T 60

Een voorbeeld. Staat het vermogen aangeven bij 90/70/20 dan betekend dit. Het afgegeven vermogen van de radiator bij een aanvoertemperatuur van 90 graden Celsius (dit was vroeger de standaardinstelling voor CV keteltemperatuur), een retourtemperatuur van 70 graden en een omgevingstemperatuur van 20 graden.

Dit wordt ook wel Delta T 60 graden genoemd (een getal wat je vaak ook tegenkomt bij de aanschaf van een nieuwe CV ketel of warmtepomp). Dit bereken je door de aanvoer (90) + de retour (70) op te tellen en delen door 2 (80) en daar dan de omgevingstemperatuur (20) van af te trekken. Dan kom je dus op 60 graden uit.

Let op: een radiator die in dezelfde tijd meer warmte kan afgeven aan de omgeving heeft dus bij dezelfde doorloopsnelheid van het water een hoger vermogen dan een radiator die deze warmte langzamer afgeeft. Wil je hier meer over weten? Lees dan ook ons blog over convectie- versus stralingswarmte.

Deze zelfde som is te maken met elke willekeurige aanvoer, retour en omgevingstemperatuur. Maar om radiatoren onderling goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn dit de meest gebruikte standaardwaarden die de verschillend fabrikanten gebruiken.

Kortom, hoe lager de gemiddelde temperatuurinstellingen van het ketelwater, des te groter (of sneller) jou radiator moet zijn om hetzelfde vermogen af te kunnen geven. Let dus goed op verschillende vermogens voor dezelfde radiator bij de aanschaf van een nieuwe radiator. Heb je nog vragen. Neem gerust contact met ons op.

Dit bericht is gepost in Blog. Bookmark de link.

Een reactie op “Waarom zie ik verschillende vermogens voor dezelfde radiator?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *